Поділися цією сторінкою з друзями:

ІННАВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВИХОВАННІ

Рейтинг Користувача: / 13
НайгіршеНайкраще 

В роботі розкрито теоретичні підходи до проблеми інноваційних технологій в дошкільному вихованні. Більш детально охарактеризовано методичні особливості найбільш популярних технологій дошкільного виховання: будинок вільної дитини М. Монтессорі, «Йєна-план-школа» П. Петерсена, антропософська школа Р. Штейнера, «школа успіху і радості» С. Френе, методика М. Єфименка.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
1.1. Проблема інноваційної діяльності та новітніх підходів до виховання в педагогіці
1.2. Поняття педагогічної технології
1.3. Особистісно-орієнтоване виховання як основа сучасної системи дошкільного виховання України
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СУЧАСНІ ІННОВАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
2.1. «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі
2.2. «Йєна-план-школа» П. Петерсена
2.3.  Антропософська школа Р. Штейнера
2.4. «Школа успіху і радості» С. Френе
2.5. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

 

Останнє оновлення (Середа, 19 жовтня 2011, 20:29)

Детальніше...

 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ

Рейтинг Користувача: / 8
НайгіршеНайкраще 

В роботі проаналізовано проблему віл-інфікованої молоді в соціальній педагогіці, наведено статистичні дані щодо поширеності ВІЛ/ СНІДу в Україні. Розкрито основи соціально-педагогічної роботи з від-інфікованою молоддю на прикладі підтримки віл-інфікованих вагітних жінок та проведено емпіричне дослідження ефективності використання запропонованої в курсовій соціально-педагогічної технології.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ПРОБЛЕМИ ВІЛ-ІНФІКОВАНОЇ МОЛОДІ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
1.1. Поширеність ВІЛ/ СНІДу в Україні
1.2. Соціально-психологічні особливості ВІЛ-інфікованої молоді
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ
2.1. Поняття та класифікації соціально-педагогічних технологій
2.2. Форми та методи роботи з ВІЛ-інфікованою молоддю
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ В БА «СВІТЛО НАДІЇ»
3.1. Характеристика роботи БА «Світло надії» з ВІЛ-інфікованими
3.2. Соціально-педагогічні технології підтримки ВІЛ-інфікованої молоді (на прикладі ВІЛ-інфікованих вагітних жінок)
3.3. Емпіричне дослідження ефективності використання технологій соціально-педагогічної підтримки ВІЛ-інфікованих вагітних жінок
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 15:01)

Детальніше...

 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛУЧНИХ КВІТКОВИХ РОСЛИН ОКОЛИЦЬ МІСТА

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

В роботі проведена комплексна характеристика 50 видів лучних рослин околиць міста ...: їх біоморфологічні, екологічні властивості, колообіг поживних речовин, динаміка фізіологічних процесів, аналіз на наявність рідкісних видів. Більш детально досліджено проблему раціонального використання та покращення вивчених луків.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ГРУНТОВО–КЛІМАТИЧНІ УМОВИ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 2. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 4. КВІТКОВІ ЛУЧНІ РОСЛИНИ ОКОЛИЦЬ МІСТА ...

4.1. Видовий склад
4.2. Біоморфологічні особливості
4.3. Екологічні властивості
4.4. Рідкісні та зникаючі види
4.5. Колообіг поживних речовин
4.6. Динаміка фізіологічних процесів та вмісту окремих речовин
РОЗДІЛ 5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИВЧЕНИХ ЛУК
5.1. Використання виявлених рослин у житті людини
5.2. Продуктивність досліджуваних лук
5.3. Напрямки поліпшення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК

 

Останнє оновлення (Понеділок, 12 вересня 2011, 08:00)

Детальніше...

 

ЛУЧНІ РОСЛИНИ РОДИНИ АЙСТРОВИХ В ОКОЛИЦЯХ

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

В роботі проведена комплексна характеристика 23 видів лучних айстрових рослин околиць міста ...: їх біоморфологічні, екологічні властивості, колообіг поживних речовин, участь у травостоях.  Більш детально досліджена динаміка фізіологічних процесів та вміст окремих речовин в лучних рослинах.

 

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
Природні умови району дослідження
РОЗДІЛ 2. Літературний огляд
РОЗДІЛ 3. Програма і методи дослідження
РОЗДІЛ 4. Лучні айстрові околиць міста ...
4.1. Видовий склад
4.2 Біоморфологічні особливості
4.3 Екологічні особливості
4.4 Участь у травостоях
4.5 Колообіг речовин ділянок з участю лучних айстрових
4.6 Народногосподарське значення
РОЗДІЛ 5. Динаміка фізіологічних процесів та вмісту окремих речовин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Понеділок, 12 вересня 2011, 08:45)

Детальніше...

 

ЛУЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ РОДИНИ ТОНКОНОГОВИХ ОКОЛИЦЬ

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Грунтово–кліматичні умови району дослідження
РОЗДІЛ 2. Літературний огляд
РОЗДІЛ 3. Програма і методи дослідження
РОЗДІЛ 4. Вивчення дикорослих тонконогових околиць смт.Семенівка
4.1.Видовий склад
4.2.Біоекологічна характеристика
4.3.Фенологічні спостереження
4.4. Участь у травостоях
4.5. Колообіг речовин лучних ділянок з участю представників родини тонконогових
4.6. Динаміка фізіологічних процесів та вмісту окремих речовин
РОЗДІЛ 5. Сучасний стан та шляхи покращення вивчених луків
5.1. Використання виявлених рослин у житті людини
5.3. Напрямки поліпшення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Останнє оновлення (П'ятниця, 10 грудня 2010, 23:07)

Детальніше...

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Рейтинг Користувача: / 37
НайгіршеНайкраще 

В роботі розкриті теоретичні основи розвитку зображувальної діяльності в дошкільному віці та проведено емпіричне дослідження розвитку зображувальної діяльності дітей старшого дошкільного віку: особливості процесу малювання, специфіка тематики малюнків, рівень розвитку зображувальної діяльності

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
                1.1. Психологічні особливості зображувальної діяльності дошкільника
               1.2. Етапи розвитку зображувальної діяльності в дошкільному віці та їх характеристика
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
                2.1. Характеристика програми емпіричного дослідження
                2.2. Огляд і обґрунтування вибору методів емпіричного дослідження
                2.3. Аналіз результатів дослідження
                   2.3.1. Особливості процесу малювання дітей
                   2.3.2. Специфіка тематики дитячих малюнків
                   2.3.3. Рівень розвитку зображувальної діяльності дітей
              2.4. Рекомендації щодо проведення занять з зображувальної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Вівторок, 16 серпня 2011, 08:16)

Детальніше...

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Рейтинг Користувача: / 14
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 45 сторінок, список використаних джерел нараховує 47 джерел, в 5 додатках наведено бланки-опитувальники методик та ключі до їх обробки.

В роботі систематизовано та узагальнено напрацювання вчених в області акцентуацій характеру та особливостей їх прояву в підлітковому віці. Проведено аналіз основиних методів та методик дослідження акцентуацій характеру у підлітків: модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (за А.Є.Лічко–С.І.Подмазіним); характерологічний опитувальник Леонгарда–Шмішека; тест опису конфліктної поведінки К. Томаса (адаптація Н.В. Гришиної). Об’єкт дослідження: психологічні особливості дітей підліткового віку. Предмет: акцентуйовані риси характеру підлітків.Мета: систематизувати та узагальнити напрацювання вчених в області акцентуацій характеру та особливостей їх прояву в підлітковому віці. Використано праці таких дослідників: В.М.Бехтерев, П Б.Ганнушкін, О.В.Кербіков, Е.Кречмер, К.Леонгард, А.Є.Лічко, Р.К.Ушаков.

ЗМСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ
1.1. Поняття та динаміка акцентуацій характеру
1.2. Психологічні особливості підліткового віку
1.3. Види акцентуацій характеру підлітків
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
2.1. Аналіз методів дослідження та їх загальна характеристика
2.2. Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (за А.Є.Лічко– С.І.Подмазіним)
2.3. Характерологічний опитувальник Леонгарда–Шмішека
2.4. Тест опису конфліктної поведінки К. Томаса (адаптація Н.В. Гришиної)
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Неділя, 04 вересня 2011, 16:34)

Детальніше...

 

ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ ОДНИМ ЦИРКУЛЕМ

Рейтинг Користувача: / 17
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 42 сторінки, список використаних джерел нараховує 25 джерел, 31 рис., наведено 18 задач на побудову, способи їх розв'язанння, в додатку розшифровано символи і позначення, що використовуються в курсовій.

В роботі представлено доведення основної теореми можливості вирішення геометричних завдань на побудову одним тільки циркулем.Наведено рішення деяких цікавих задач з геометрії циркуля та їх доведення, розроблених в працях Мора, Маськероні і Адлера: побудова прямої, що перпендикулярна до заданого відрізка АВ і проходить через один з його кінців; побудова відрізка, в n разів, в 2n  разів меншого та 3n раз більшого за даний відрізок АВ (де – n=1,2,3….); розділення відрізка АВ на три рівні частини; побудова центру накресленого кола. Охарактеризовано метод інверсії Адлера, який встановлює загальний спосіб розв’язання задач на побудову в геометрії циркуля. Встановлено практичні можливості застосування інверсії в геометричних побудовах за допомогою одного циркуля: побудова точки X, інверсної даній точці С щодо кола інверсії (О, r); побудова кола, інверсного прямій АВ, що не проходить через центр інверсії; побудова прямої АВ, інверсної даному колу (О1, R), що проходить через центр інверсії О; побудова кола, що не проходить через центр інверсії О, побудова кола навколо даного трикутника ABC. Об’єкт дослідження: геометричні побудови.Предмет: – геометрія циркуля. Мета:  охарактеризувати теоретичні основи та практичні задачі на геометричні побудови одним циркулем.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
Можливість вирішення геометричних завдань на побудову одним тільки циркулем
               1.1. Основна теорема
               1.2. Вирішення геометричних завдань на побудову одним циркулем
РОЗДІЛ 2. Інверсія і геометрія циркуля
              2.1. Основні властивості інверсії
             2.2. Застосування методу інверсії в геометричних побудовах за допомогою одного  циркуля
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК

Останнє оновлення (Вівторок, 09 серпня 2011, 08:52)

Детальніше...

 

Skype Me™!

Таміла +380664604079
E-Mail muhatamila@ukr.net
На даний момент 3 гостей на сайті