Поділися цією сторінкою з друзями:

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УВАГИ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг Користувача: / 13
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 40 сторінок, список використаних джерел нараховує 37  джерел, в додатках наведено план-конспект заняття з дітьми першого класу з розвитку уваги; діагностичний матеріал до запропонованих в курсовій роботі методик.

Розкрито теоретичні та практичні аспекти дослідження уваги молодших школярів у навчальній діяльності, подано методики розитку уваги для дітей молодшого шкільного віку. Об’єктом дослідження є навчальна діяльність молодшого школяра. Предмет: психологічні особливості уваги уваги молодшого школяра у навчальній діяльності. Мета: охарактеризувати увагу як один з вирішальних аспектів навчальної діяльності.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
. ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Теорії уваги та механізми її дії
1.2. Властивості уваги
1.3. Класифікація видів уваги
1.4. Особливості розвитку уваги дітей молодшого шкільного віку  у навчальній діяльності
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Опис методів експериментального дослідження
2.2. Методика оцінки стійкості, розподілу і переключення уваги молодших школярів за кільцями Ландольта
2.3. Методика «Запам'ятай і розстав крапки» (за Р.С.Немовим)
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Субота, 20 серпня 2011, 08:25)

Детальніше...

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг Користувача: / 11
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 48 сторінок, список використаних джерел нараховує 44 джерела, в додатках наведено завдання та вправи для розвитку пам'яті дітей 7—10 років; тестовий матеріал до діагностичних методик.

Розкрито проблему розвитку пам'яті дітей молодшого шкільного віку та охарактеризовано основні методики експериментального дослідження розвитку пам'яті та мнемічних процесів у дітей. Об'єкт: психологічні особливості пам’яті як пізнавального процесу. Предмет: розвиток мнеміних процесів у дітей молодшого шкільного віку. Мета: дослідити психологічні особливості розвитку мнемічних процесів у дітей молодшого шкільного віку. Використано дослідження таких вчених як Л.С. Виготський, Н.Ф. Добриніна, Д.Б. Ельконін, З.М. Істоміна, Г.С. Костюк, О.Н. Леонтьєв, А.Р. Лурія, В.Я. Ляудіс, А.П. Нечаев, О.А. Смирнов, М.С. Роговін, С.Л. Рубінштейн, Л.В. Черемошкіна та інші.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОТІКАННЯ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1. Поняття про пам’ять та теорії її формування у психології
1.2. Теоретичні основи протікання мнемічних процесів
1.3. Вікові особливості розвитку процесів  пам’яті у молодших школярів
1.4. Прийоми та способи розвитку пам’яті молодших школярів
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТІКАННЯ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
2.1. Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження
2.2. Методика «Піктограма» (за А.Р. Лурією)
2.3. Діагностика зорової пам'яті (за Л.В. Черемошкіною)
2.4. Діагностика опосередкованої пам’яті (за Л.В. Черемошкіною)
2.5. Методика вивчення типу пам'яті (за Г.А. Усковою)
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Субота, 20 серпня 2011, 08:33)

Детальніше...

 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПИЙНЯТТЯ КІНОПРОДУКЦІЇ СУЧАСНИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ

Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 86 сторінок, список використаних джерел нараховує 43 джерела, в додатках наведено бланки опитувальників, тестовий матеріал та обробка даних до діагностичних методик, які використовувались в ході виконання роботи.

Здійснено психологічний аналіз впливу кінопродукції на дошкільника: психологічні наслідки перегляду фільмів жахів та телереклами. Проведено емпіричне дослідження сприймання сучасними дошкільниками кінопродукції за наступними критеріями: аналіз уподобань дітьми серед кінопродукціїї, кінопродукція як чинник розвитку інтелекту дітей, їх тривожності. Об’єкт дослідження: психологічний розвиток дітей дошкільного віку в сучасному інформаційному середовищі компонентом якого є телебачення. Предмет: зв’язок між індивідуально-психологічними характеристиками дітей дошкільного віку та їх уподобань щодо перегляду телепродукції. Мета: полягала у вивченні особливостей сприймання телепродукції сучасним дошкільником. Дослідження грунтується на працях вчених: А. Бандура, В. Зінківський, І. Тет, Дж. Фрідман, М. Постер

ЗМІСТ.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СУЧАСНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ДИТИНУ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1. Особливості особистісного розвитку дошкільника
1.2. Вплив сучасного телебачення на особистість дошкільника
1.2.1. Психологічні наслідки перегляду фільмів жахів дитиною
1.2.2. Психологічний вплив телереклами на дитину дошкільного віку
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙМАННЯ КІНОПРОДУКЦІЇ ДИТИНОЮ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Огляд і обґрунтування вибору методик емпіричного дослідження
2.2. Шкала розумового розвитку Біне-Сімона (за описом Л.Ф.Бурлачука та Л.Ф. Морозова)
2.3. Тест тривожності «Вибери потрібне обличчя» (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен за описом Є.Ф. Рибалко, Л.А. Головей
2.4. Анкета дослідження уподобань дітьми дошкільного віку, щодо перегляду телепродукції і зразків телепродукції
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙМАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕЛЕПРОДУКЦІЇ ДОШКІЛЬНИКОМ
3.1. Характеристика програми емпіричного дослідження сприймання телепродукції дитиною дошкільного віку
3.2. Аналіз уподобань дитиною дошкільного віку, щодо телепродукції (обговорення анкетних даних)
3.3. Вікові особливості сприймання телевізійної продукції сучасним дошкільником
3.4. Гендерні аспекти сприймання телепродукції дошкільником
3.5. Індивідуально-психологічні чинники сприймання телевізійної продукції дітьми дошкільного віку
3.5.1. Розвиток інтелекту як чинник сприйняття телепродукції дошкільником
3.5.2. Тривожність особистості як чинник сприйняття телевізійної продукції дошкільником
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (П'ятниця, 02 вересня 2011, 18:51)

Детальніше...

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Рейтинг Користувача: / 9
НайгіршеНайкраще 

Дипломна робота! Робота містить 76 сторінок, список використаних джерел налічує 78 джерел, в додатках наведено бланки діагностичних методик та особивості обробки отриманих даних.

В роботі проведено теоретичний аналіз проблеми конфліктної поведінки підлітків з повних та неповних сімей. Основою роботи стало проведення порівняльного дослідження особливостей конфліктів підлітків з повних та неповних сімей за наступними критеріями: вибір моделі поведінки в конфліктних ситуаціях, вміння конструктивно вирішувати конфлікти, діагностика стійкості до конфліктів, а також співвідношення  проявів акцентуацій характеру з конфліктністю. Об'єкт дослідження: конфлікти у підлітковому віці. Предмет: психологічні особливості прояву конфліктів і конфліктної поведінки у дітей підліткового віку в повних і неповних сім’ях. Мета: на основі аналізу проблеми розвитку особистості в підлітковому віці виявити психологічні особливості конфліктів і конфліктної поведінки дітей підліткового віку в повних і неповних сім’ях. Дослідженння побудовано на працях  як зарубіжних: З. Фрейд, К. Хорні, Е. Еріксон, М. Дойч, М. Шериф, К. Льовін, Ф. Хайдер та ін..; так і вітчизняних дослідників: Д.І. Фельдштейн, І.В. Дубровіна, Г.А. Цукерман, А.Я. Анцупов, А.І. Шипілов, Т.В. Драгунова, Н.В. Гришина, Л.А. Петровська, А.І. Донцов, Т.А. Полозова, К.А. Абульханова-Славська, Ф.М. Бородкин і Н.М. Коряк, О.Н. Громова та ін.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ
1.1. Поняття конфлікту та їх основні типи
1.2. Структура та динаміка конфліктів, їх причини і стадії
1.3. Виникнення конфліктів у підлітковому віці
1.4. Конфліктна поведінка підлітків з повних та неповних сімей
1.5. Психолого-педагогічні умови запобігання (попередження) виникнення конфліктів
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
2.1. Аналіз методів дослідження та їх загальна характеристика
2.2. Тест опису конфліктної поведінки К. Томаса (адаптація Н.В. Гришиної)
2.3. Методика самоооцінки конструктивної поведінки в конфлікті (за В. Козловим)
2.4.Методика діагностика стійкості до конфліктів (за М. Рибаковою)
2.5. Методика оцінки акцентуації характеру (за Р. Шмішеком)
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НЕПОВНОЇ СІМ'Ї НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
3.1. Характеристика вибірки та етапів дослідження
3.2. Аналіз результатів констатувального дослідження
3.3. Обговорення основних результатів порівняльного дослідження конфліктної поведінки підлітків з повних та неповних сімей 
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Неділя, 04 вересня 2011, 16:31)

Детальніше...

 

ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В 5-7 КЛ.

Рейтинг Користувача: / 11
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 42 сторінки, список використаних джерел нараховує 44 джерела, додатки вміщують план конспект уроку систематизації знань учнів "Подорож до стародавньої Греції"

В роботі розкрито теоретичні аспекти проблема розвитку просторового мислення та просторових уявлень у дітей молодшого підліткового віку. Більш детально охарактеризовано основні методи, прийоми та засоби формування просторових уявлень учнів на уроках історії в 5-7 кл. Об'єкт дослідження - розвиток просторових уявлень учнів. Предмет - прийоми і засоби формування просторових уявлень в учнів 5-7 класів на уроках історії. Мета роботи: дослідити і описати найбільш ефективні прийоми і засоби формування просторових уявлень учнів 5-7 класів на уроках історії. Робота грунтується на працях педагогів і психологів (А.В.Белошиста, Л.В.Вайткунене, Л.А. Венгер, Л.Л. Гурова, М.Р. Дружинін, А.В. Запорожець, І.Я.Каплунович, В.А. Крутецький, К.Д. Мдівані, К.А. Славська, В.М.Тіхоміров, А.І. Фетісов, А.Я. Цукарь, Н.Ф. Четверухін, Ф.Н. Шемякін, І.С. Якіманська) та  вчених-методистів  (А.І.Стражев, К.В. Агiбалова, Г.М.Донський, Н.І. Аппарович, К.О. Баханов, Н.І. Запорожець  та ін..)

ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ
1.1. Проблема просторового мислення та просторових уявлень в психолого-педагогічній літературі
1.2. Особливості навчальної діяльності дітей молодшого підліткового віку
1.3. Загально-методичні засади формування просторових умінь та навичок учнів 5-7 класів на уроках історії
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ, ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В 5-7 КЛ.
2.1. Прийоми засвоєння учнями хронологічних знань
2.2. Методика роботи з картою на уроках історії в 5-7 класах
2.3 Використання космічних знімків на уроках історії
2.4. Розвиток просторово-образного мислення методами роботи з ілюстраціями
2.5. Інноваційні інформаційні технології як засіб формування просторових уявлень на уроках історії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Четвер, 11 серпня 2011, 21:45)

Детальніше...

 

СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ СВІТУ НЕПОВНОСПРАВНОЇ ДИТИНИ

Рейтинг Користувача: / 10
НайгіршеНайкраще 

В роботі розкрито психологічні та соціально-педагогічні засади формування життєвої компетентності неповносправних дітей. Більш детально охарактеризовано методику проведення занять з формування життєвої компетентності розумововідсталих дітей  дошкільного віку.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І.
Психолого-педагогічні засади формування життєвої компетентності неповносправних дітей
1.1. Поняття життєвої компетентності як основа розвитку особистості дитини
1.2. Психофізіологічні особливості неповносправної дитини і формування специфічного життєвого світу дитини
1.3. Принципи волонтерської роботи по формуванню життєвої компетентності з неповносправними дітьми  та їх сім’ями
1.4. Шляхи формування життєвої компетентності в умовах обмеженості світу
РОЗДІЛ ІІ. Методика проведення занять по формування життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку
2.1. Поняття розумової вiдсталостi та сучасні заклади реабілітації розумово відсталих дітей
2.2. Загальна характеристика програми волонтерської роботи по формуванню життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку
2.3. Аналіз результатів спостереження за ігровою діяльністю розумово відсталих дітей
2.4. Методика проведення занять на підняття рівня життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 13:20)

Детальніше...

 

ІННАВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВИХОВАННІ

Рейтинг Користувача: / 18
НайгіршеНайкраще 

В роботі розкрито теоретичні підходи до проблеми інноваційних технологій в дошкільному вихованні. Більш детально охарактеризовано методичні особливості найбільш популярних технологій дошкільного виховання: будинок вільної дитини М. Монтессорі, «Йєна-план-школа» П. Петерсена, антропософська школа Р. Штейнера, «школа успіху і радості» С. Френе, методика М. Єфименка.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
1.1. Проблема інноваційної діяльності та новітніх підходів до виховання в педагогіці
1.2. Поняття педагогічної технології
1.3. Особистісно-орієнтоване виховання як основа сучасної системи дошкільного виховання України
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СУЧАСНІ ІННОВАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
2.1. «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі
2.2. «Йєна-план-школа» П. Петерсена
2.3.  Антропософська школа Р. Штейнера
2.4. «Школа успіху і радості» С. Френе
2.5. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

 

Останнє оновлення (Середа, 19 жовтня 2011, 20:29)

Детальніше...

 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ

Рейтинг Користувача: / 10
НайгіршеНайкраще 

В роботі проаналізовано проблему віл-інфікованої молоді в соціальній педагогіці, наведено статистичні дані щодо поширеності ВІЛ/ СНІДу в Україні. Розкрито основи соціально-педагогічної роботи з від-інфікованою молоддю на прикладі підтримки віл-інфікованих вагітних жінок та проведено емпіричне дослідження ефективності використання запропонованої в курсовій соціально-педагогічної технології.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ПРОБЛЕМИ ВІЛ-ІНФІКОВАНОЇ МОЛОДІ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
1.1. Поширеність ВІЛ/ СНІДу в Україні
1.2. Соціально-психологічні особливості ВІЛ-інфікованої молоді
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ
2.1. Поняття та класифікації соціально-педагогічних технологій
2.2. Форми та методи роботи з ВІЛ-інфікованою молоддю
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ В БА «СВІТЛО НАДІЇ»
3.1. Характеристика роботи БА «Світло надії» з ВІЛ-інфікованими
3.2. Соціально-педагогічні технології підтримки ВІЛ-інфікованої молоді (на прикладі ВІЛ-інфікованих вагітних жінок)
3.3. Емпіричне дослідження ефективності використання технологій соціально-педагогічної підтримки ВІЛ-інфікованих вагітних жінок
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 15:01)

Детальніше...

 

Skype Me™!

Skype muhatamila
E-Mail muhatamila@ukr.net
На даний момент 2 гостей на сайті